นพ. ธีรภัทร ธุถาวร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine (First Class Honors), โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Metabolic Bone Fellowship, Hospital for Special Surgery, United States
Loading

Loading Schedule..