นพ. ธีรภัทร ธุถาวร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Doctor of Medicine (First Class Honors) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Metabolic Bone Fellowship Hospital for Special Surgery, United States
BBBB
อนุสาขากระดูกหักในผู้สูงอายุและโรคกระดูกทางเมตาบอลิก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..

นพ. ธีรภัทร ธุถาวร