นพ. ธีระ วัชรปรีชานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ธีระ วัชรปรีชานนท์
เสาร์
19 มิ.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
20 มิ.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
23 มิ.ย.
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
27 มิ.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
30 มิ.ย.
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
04 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
07 ก.ค.
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
11 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
14 ก.ค.
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
18 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
21 ก.ค.
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
25 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
01 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
30 ส.ค.