นพ. ธีระ วัชรปรีชานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ธีระ วัชรปรีชานนท์