นพ. ธีระ ตั้งวิริยะไพบูลย์

ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์ แพทยสภา

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Intensive Spine Training Leopoldina Hospital Schweinfurt, เยอรมนี
Loading

Loading Schedule..