พญ. ทวีรัตนา บวรรัตนเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ตจวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สาขาที่สนใจพิเศษ
ผิวหนัง
ศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนังและความงาม

นัดหมายแพทย์

พญ. ทวีรัตนา บวรรัตนเวช