นพ. ตะวัน พูลภิญโญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..