พญ. ฐานิทธิ ลิ่มปรัชญา

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Breast Imaging โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..