พญ. ฐานิทธิ ลิ่มปรัชญา

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Breast Imaging, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..