นพ. ถนัด ไพศาขมาศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ถนัด ไพศาขมาศ
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
ศุกร์
22 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
เสาร์
23 ม.ค.
IMS
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
อังคาร
26 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พุธ
27 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
เสาร์
30 ม.ค.
IMS
อาทิตย์
31 ม.ค.
จันทร์
01 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พุธ
03 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
เสาร์
06 ก.พ.
IMS
อาทิตย์
07 ก.พ.
จันทร์
08 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พุธ
10 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
เสาร์
13 ก.พ.
IMS
อาทิตย์
14 ก.พ.
จันทร์
15 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พุธ
17 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
เสาร์
20 ก.พ.
IMS
อาทิตย์
21 ก.พ.
จันทร์
22 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พุธ
24 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
เสาร์
27 ก.พ.
IMS
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พุธ
03 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
เสาร์
06 มี.ค.
IMS
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พุธ
10 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
เสาร์
13 มี.ค.
IMS
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พุธ
17 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
เสาร์
20 มี.ค.
IMS
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พุธ
24 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
เสาร์
27 มี.ค.
IMS
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS