นพ. ถนัด ไพศาขมาศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ถนัด ไพศาขมาศ
จันทร์
26 ก.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
27 ก.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
28 ก.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
30 ก.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
31 ก.ค.
IMS
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
03 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
04 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
06 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
07 ส.ค.
IMS
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
10 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
11 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
13 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
14 ส.ค.
IMS
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
17 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
18 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
20 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
21 ส.ค.
IMS
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
24 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
25 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
27 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
28 ส.ค.
IMS
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
31 ส.ค.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
01 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
03 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
04 ก.ย.
IMS
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
07 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
08 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
10 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
11 ก.ย.
IMS
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
14 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
15 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
17 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
18 ก.ย.
IMS
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
21 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
22 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
24 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
25 ก.ย.
IMS
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
28 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
29 ก.ย.
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)