นพ. ถนัด ไพศาขมาศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ถนัด ไพศาขมาศ
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
ศุกร์
16 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
เสาร์
17 เม.ย.
IMS
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
อังคาร
20 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พุธ
21 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
ศุกร์
23 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
เสาร์
24 เม.ย.
IMS
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
อังคาร
27 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พุธ
28 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
ศุกร์
30 เม.ย.
Bangkok Longevity Center
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
IMS
เสาร์
01 พ.ค.
IMS
อาทิตย์
02 พ.ค.
จันทร์
03 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
04 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
05 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
06 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
07 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
08 พ.ค.
IMS
อาทิตย์
09 พ.ค.
จันทร์
10 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
11 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
12 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
13 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
14 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
15 พ.ค.
IMS
อาทิตย์
16 พ.ค.
จันทร์
17 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
18 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
19 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
20 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
21 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
22 พ.ค.
IMS
อาทิตย์
23 พ.ค.
จันทร์
24 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
25 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
26 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
27 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
28 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
29 พ.ค.
IMS
อาทิตย์
30 พ.ค.
จันทร์
31 พ.ค.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
01 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
02 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
03 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
04 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
05 มิ.ย.
IMS
อาทิตย์
06 มิ.ย.
จันทร์
07 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
08 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
09 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
10 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
11 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
12 มิ.ย.
IMS
อาทิตย์
13 มิ.ย.
จันทร์
14 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
15 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
16 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
18 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
19 มิ.ย.
IMS
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
22 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พุธ
23 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
ศุกร์
25 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
เสาร์
26 มิ.ย.
IMS
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)
อังคาร
29 มิ.ย.
Bangkok Longevity Center
IMS
Medicine Unit (แผนกอายุรกรรม)