พญ. ธนัสนี พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ธนัสนี พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี