พญ. ธนัสนี พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Asia Pacific Digestive Week (APDW 2015), APDW2015, ไต้หวัน

นัดหมายแพทย์

พญ. ธนัสนี พงศ์พันธุ์ผู้ภักดี