นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. ธัชพงศ์ งามอุโฆษ