นพ. สุทธิสัณห์ จันทร์ขจร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. สุทธิสัณห์ จันทร์ขจร
พฤหัสบดี
21 ม.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
ศุกร์
22 ม.ค.
เสาร์
23 ม.ค.
อาทิตย์
24 ม.ค.
จันทร์
25 ม.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
อังคาร
26 ม.ค.
พุธ
27 ม.ค.
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
Plastic Surgery & Reconstructive Center (ศูนย์ศัลยกรรมความงาม)
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.