นพ. สุทธิ ศฤงคไพบูลย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Medicine, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
จิตเวชศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 7, กองทัพอากาศ, ไทย
BBBB
การทดสอบเครื่องช่วยหายใจก่อนนำ, ไทย
BBBB
การทดสอบเครื่องช่วยหายใจก่อนนำ, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. สุทธิ ศฤงคไพบูลย์