นพ. สุทร บวรรัตนเวช

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุด้านออร์โธปิดิคส์

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719