นพ. สุเทพ สัจเทพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), University of Melbourne, ออสเตรเลีย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Monash University, ออสเตรเลีย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. สุเทพ สัจเทพ
พุธ
28 ก.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
ศุกร์
30 ก.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
31 ก.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
ศุกร์
06 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
07 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
14 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
21 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
28 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
04 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
11 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
18 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
25 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic