นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ท้องผูก
ความผิดปกติของการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร

นัดหมายแพทย์

นพ. สุเทพ กลชาญวิทย์