พญ. สุรินทร์ทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
มะเร็งวิทยานรีเวช
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. สุรินทร์ทิพย์ เปี่ยมสมบูรณ์
ศุกร์
06 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
ศุกร์
13 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
ศุกร์
20 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
ศุกร์
27 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
ศุกร์
03 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
ศุกร์
10 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
ศุกร์
17 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
ศุกร์
24 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
ศุกร์
01 ต.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Bangkok Women s Health Center (ศูนย์สุขภาพสตรีกรุงเทพ)
เสาร์
30 ต.ค.