นพ. สุรราชย์ ธำรงลักษณ์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ข้ออักเสบ
โรคเก๊าท์
โรคเก๊าท์เทียม
โรคแพ้ภูมิตนเอง SLE
โรคกระดูกหลังอักเสบ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

นพ. สุรราชย์ ธำรงลักษณ์