นพ. สุรราชย์ ธำรงลักษณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

นพ. สุรราชย์ ธำรงลักษณ์
อังคาร
27 ก.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
28 ก.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
30 ก.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
31 ก.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
03 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
04 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
06 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
07 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
10 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
11 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
13 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
14 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
17 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
18 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
20 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
21 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
24 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
25 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
27 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
28 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
31 ส.ค.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
01 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
03 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
04 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
07 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
08 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
10 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
11 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
14 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
15 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
17 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
18 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
21 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
22 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
ศุกร์
24 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
เสาร์
25 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
อังคาร
28 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic
พุธ
29 ก.ย.
Arthritis and Rheumatic clinic