นพ. สุรจิต สุนทรธรรม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์, เวชศาสตร์ครอบครัว, อายุรศาสตร์
อนุสาขา
เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719