นพ. สุรเดช หงส์อิง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719