นพ. สุรเดช หงส์อิง

กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, กุมารเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด, โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก, กุมารเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ปลูกถ่ายไขกระดูกและมะเร็ง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคเลือด แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก Saint Jude Children's Research Hospital, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ University of Illinois at Chicago Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..