นพ. ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์

ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยกรรม - ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
การผ่าตัดผ่านกล้องส่องช่องท้อง
การผ่าตัดผ่านกล้องและการส่องกล้อง
ผ่าตัดไส้เลื่อน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Training Program for Laparoscopic and Robotic Upper Digestive Surgery Department of Surgery, Fujita Health University Hospital Aichi, ญี่ปุ่น
BBBB
Research Student at the Medical School Hyogo College of Medicine, ญี่ปุ่น
Loading

Loading Schedule..

นพ. ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์