นพ. ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาขาที่สนใจพิเศษ
ศัลยกรรม - ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหารการผ่าตัดผ่านกล้องส่องช่องท้องการผ่าตัดผ่านกล้องและการส่องกล้องผ่าตัดไส้เลื่อน
Loading

Loading Schedule..