นพ. ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
01 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
08 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
15 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
22 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
29 ส.ค.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
03 ก.ย.
เสาร์
04 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
05 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
10 ก.ย.
เสาร์
11 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
12 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
17 ก.ย.
เสาร์
18 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
19 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
ศุกร์
24 ก.ย.
เสาร์
25 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
อาทิตย์
26 ก.ย.
Surgery Unit (ศัลยกรรม)
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.