นพ. ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์

ศัลยศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยกรรม - ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
การผ่าตัดผ่านกล้องส่องช่องท้อง
การผ่าตัดผ่านกล้องและการส่องกล้อง
ผ่าตัดไส้เลื่อน
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. ศุภอัฐ พึ่งพาพงศ์