พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณา

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

พญ. สุพร ตรีพงษ์กรุณา