นพ. สุพิชชา ปัจมนตรี

กุมารเวชศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

นพ. สุพิชชา ปัจมนตรี