ทพ. ศุภชัย สุพรรณกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Oral and Maxillofacial Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Doctor of Dental Surgery, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Fellowship in Implant Dentistry, Loma Linda University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยศาสตร์)

ไม่พบตารางเวลาที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719