นพ. ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง โรงพยาบาลเลิดสิน
Loading

Loading Schedule..

นพ. ศุภศิษฏ์ จิรวัฒโนทัย