พญ. ศุภรา ลีชาแสน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ศุภรา ลีชาแสน
พุธ
28 ก.ค.
Hematology Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Hematology Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Hematology Center
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
03 ส.ค.
Hematology Center
พุธ
04 ส.ค.
Hematology Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Hematology Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Hematology Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
10 ส.ค.
Hematology Center
พุธ
11 ส.ค.
Hematology Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Hematology Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Hematology Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
17 ส.ค.
Hematology Center
พุธ
18 ส.ค.
Hematology Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Hematology Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Hematology Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
24 ส.ค.
Hematology Center
พุธ
25 ส.ค.
Hematology Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Hematology Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Hematology Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Hematology Center
อังคาร
31 ส.ค.
Hematology Center
พุธ
01 ก.ย.
Hematology Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Hematology Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Hematology Center
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Hematology Center
อังคาร
07 ก.ย.
Hematology Center
พุธ
08 ก.ย.
Hematology Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Hematology Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Hematology Center
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Hematology Center
อังคาร
14 ก.ย.
Hematology Center
พุธ
15 ก.ย.
Hematology Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Hematology Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Hematology Center
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Hematology Center
อังคาร
21 ก.ย.
Hematology Center
พุธ
22 ก.ย.
Hematology Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Hematology Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Hematology Center
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Hematology Center
อังคาร
28 ก.ย.
Hematology Center
พุธ
29 ก.ย.
Hematology Center