พญ. ศุภรา ลีชาแสน

อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคเลือด
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคเลือด
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Medical Science Clinic (Internal Medicine) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Loading

Loading Schedule..

พญ. ศุภรา ลีชาแสน