พญ. ศุภรา ลีชาแสน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การศึกษาดูงานและอบรม Barbara A, ไทย

นัดหมายแพทย์

พญ. ศุภรา ลีชาแสน