พญ. ศุภรา ลีชาแสน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ศุภรา ลีชาแสน
ศุกร์
26 ก.พ.
Medical Oncology Center
Hematology Center
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
จันทร์
01 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
02 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พุธ
03 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
ศุกร์
05 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
จันทร์
08 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
09 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พุธ
10 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
ศุกร์
12 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
จันทร์
15 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
16 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พุธ
17 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
ศุกร์
19 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
จันทร์
22 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
23 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พุธ
24 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
ศุกร์
26 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
จันทร์
29 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
30 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พุธ
31 มี.ค.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
01 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
ศุกร์
02 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
เสาร์
03 เม.ย.
อาทิตย์
04 เม.ย.
จันทร์
05 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
06 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พุธ
07 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
08 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
ศุกร์
09 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
เสาร์
10 เม.ย.
อาทิตย์
11 เม.ย.
จันทร์
12 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
13 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พุธ
14 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
15 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
ศุกร์
16 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
เสาร์
17 เม.ย.
อาทิตย์
18 เม.ย.
จันทร์
19 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
20 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พุธ
21 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
22 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
ศุกร์
23 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
เสาร์
24 เม.ย.
อาทิตย์
25 เม.ย.
จันทร์
26 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
อังคาร
27 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พุธ
28 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center
พฤหัสบดี
29 เม.ย.
Medical Oncology Center
Hematology Center