พญ. ศุภมาส สินเพ็ง

โสต ศอ นาสิกวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..

พญ. ศุภมาส สินเพ็ง