พญ. ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

พญ. ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย