พญ. ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ศูนย์และคลินิก
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
การตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการรักษาหัวใจด้วยคลื่นความถี่วิทยุในเด็ก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
BBBB
กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ Advocate Christ Medical Center, United States
BBBB
กุมารเวชศาสตร์ The University of Illinois at Chicago, United States
BBBB
Pediatric Cardiac Electrophysiology Advocate Christ Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..

พญ. ศุภลัคน์ กาญจนอุทัย