นพ. ศุภกร โรจนนินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา, Thai Medical Council
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Clinical Observership in Head and Neck Surgical Oncology, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ศุภกร โรจนนินทร์
จันทร์
02 ส.ค.
Breast Center
อังคาร
03 ส.ค.
พุธ
04 ส.ค.
Breast Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Breast Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Breast Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Breast Center
อังคาร
10 ส.ค.
พุธ
11 ส.ค.
Breast Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Breast Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Breast Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Breast Center
อังคาร
17 ส.ค.
พุธ
18 ส.ค.
Breast Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Breast Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Breast Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Breast Center
อังคาร
24 ส.ค.
พุธ
25 ส.ค.
Breast Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Breast Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Breast Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Breast Center
อังคาร
31 ส.ค.
พุธ
01 ก.ย.
Breast Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Breast Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Breast Center
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Breast Center
อังคาร
07 ก.ย.
พุธ
08 ก.ย.
Breast Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Breast Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Breast Center
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Breast Center
อังคาร
14 ก.ย.
พุธ
15 ก.ย.
Breast Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Breast Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Breast Center
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Breast Center
อังคาร
21 ก.ย.
พุธ
22 ก.ย.
Breast Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Breast Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Breast Center
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Breast Center
อังคาร
28 ก.ย.
พุธ
29 ก.ย.
Breast Center
พฤหัสบดี
30 ก.ย.
Breast Center
ศุกร์
01 ต.ค.
Breast Center
เสาร์
02 ต.ค.
อาทิตย์
03 ต.ค.
จันทร์
04 ต.ค.
อังคาร
05 ต.ค.
พุธ
06 ต.ค.
พฤหัสบดี
07 ต.ค.
ศุกร์
08 ต.ค.
Breast Center
เสาร์
09 ต.ค.
อาทิตย์
10 ต.ค.
จันทร์
11 ต.ค.
อังคาร
12 ต.ค.
พุธ
13 ต.ค.
พฤหัสบดี
14 ต.ค.
ศุกร์
15 ต.ค.
Breast Center
เสาร์
16 ต.ค.
อาทิตย์
17 ต.ค.
จันทร์
18 ต.ค.
อังคาร
19 ต.ค.
พุธ
20 ต.ค.
พฤหัสบดี
21 ต.ค.
ศุกร์
22 ต.ค.
Breast Center
เสาร์
23 ต.ค.
อาทิตย์
24 ต.ค.
จันทร์
25 ต.ค.
อังคาร
26 ต.ค.
พุธ
27 ต.ค.
พฤหัสบดี
28 ต.ค.
ศุกร์
29 ต.ค.
Breast Center
เสาร์
30 ต.ค.