นพ. ศุภกร โรจนนินทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และมะเร็งเต้านม, ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การประชุมวิชาการประจำปีสมิติเวช, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. ศุภกร โรจนนินทร์