พญ. สุภัค กาญจนาภรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

พญ. สุภัค กาญจนาภรณ์
จันทร์
02 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อังคาร
03 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พุธ
04 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
ศุกร์
06 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อังคาร
10 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พุธ
11 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
ศุกร์
13 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อังคาร
17 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พุธ
18 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
ศุกร์
20 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อังคาร
24 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พุธ
25 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
ศุกร์
27 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อังคาร
31 ส.ค.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พุธ
01 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
ศุกร์
03 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อังคาร
07 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พุธ
08 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
ศุกร์
10 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อังคาร
14 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พุธ
15 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
ศุกร์
17 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อังคาร
21 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พุธ
22 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
ศุกร์
24 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
อังคาร
28 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic
พุธ
29 ก.ย.
Cardiac Rehabilitation Clinic