ทพญ. สุณิสา โรจนวิภาต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล, ทันตแพทยสภา
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมรากเทียม (ศัลยกรรม)การรักษาทางทันตกรรมภายใต้การดมยาสลบการดูแลฟันที่ได้รับบาดเจ็บ
Loading

Loading Schedule..