ทพญ. สุนีย์ ศรีทิพยวรรณ

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Prosthodontics มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. สุนีย์ ศรีทิพยวรรณ