พญ. สุมิตรา วีระวัฒกานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Developmental and Behavioral Pediatrics, University of British Columbia, แคนาดา

นัดหมายแพทย์

พญ. สุมิตรา วีระวัฒกานนท์
จันทร์
21 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
22 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
23 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
25 มิ.ย.
เสาร์
26 มิ.ย.
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
29 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
30 มิ.ย.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
02 ก.ค.
เสาร์
03 ก.ค.
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
06 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
07 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
09 ก.ค.
เสาร์
10 ก.ค.
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
13 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
14 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
16 ก.ค.
เสาร์
17 ก.ค.
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
20 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
21 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
23 ก.ค.
เสาร์
24 ก.ค.
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
27 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
28 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
30 ก.ค.
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
03 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
04 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
06 ส.ค.
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
10 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
11 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
13 ส.ค.
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
17 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
18 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
20 ส.ค.
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
อังคาร
24 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พุธ
25 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)
ศุกร์
27 ส.ค.
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Pediatrics Unit (แผนกกุมารเวช)