พญ. สุมิตรา วีระวัฒกานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
กุมารเวชศาสตร์
อนุสาขา
กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
กุมารเวชศาสตร์, Thai Medical Council
BBBB
Developmental and Behavioral Pediatrics, University of British Columbia, Canada
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

พญ. สุมิตรา วีระวัฒกานนท์