นพ. สุมิตร ธนประกอบ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก, โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก, แพทยสภา
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Certified Medical Review Officer, Medical Review Officer Certification Council (MROCC), สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..