นพ. สุเมธ วาณิชวรานนท์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
จักษุวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี

นัดหมายแพทย์

นพ. สุเมธ วาณิชวรานนท์
เสาร์
23 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
24 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
25 ม.ค.
อังคาร
26 ม.ค.
พุธ
27 ม.ค.
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
29 ม.ค.
เสาร์
30 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
05 ก.พ.
เสาร์
06 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
12 ก.พ.
เสาร์
13 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
19 ก.พ.
เสาร์
20 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
26 ก.พ.
เสาร์
27 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
05 มี.ค.
เสาร์
06 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
12 มี.ค.
เสาร์
13 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
19 มี.ค.
เสาร์
20 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
ศุกร์
26 มี.ค.
เสาร์
27 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์จักษุ
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.