พญ. สุเมธา จิรโชติชื่นทวีชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นัดหมายแพทย์

พญ. สุเมธา จิรโชติชื่นทวีชัย
อังคาร
27 ก.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
28 ก.ค.
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
31 ก.ค.
อาทิตย์
01 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
04 ส.ค.
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
07 ส.ค.
อาทิตย์
08 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
11 ส.ค.
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
14 ส.ค.
อาทิตย์
15 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
18 ส.ค.
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
21 ส.ค.
อาทิตย์
22 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
25 ส.ค.
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Rehabilitation Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Rehabilitation Center
เสาร์
28 ส.ค.
อาทิตย์
29 ส.ค.
Rehabilitation Center
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Rehabilitation Center
พุธ
01 ก.ย.
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
04 ก.ย.
อาทิตย์
05 ก.ย.
Rehabilitation Center
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
08 ก.ย.
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
11 ก.ย.
อาทิตย์
12 ก.ย.
Rehabilitation Center
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
15 ก.ย.
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
18 ก.ย.
อาทิตย์
19 ก.ย.
Rehabilitation Center
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
22 ก.ย.
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Rehabilitation Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Rehabilitation Center
เสาร์
25 ก.ย.
อาทิตย์
26 ก.ย.
Rehabilitation Center
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Rehabilitation Center
พุธ
29 ก.ย.