พญ. สุเมธา จิรโชติชื่นทวีชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นัดหมายแพทย์

พญ. สุเมธา จิรโชติชื่นทวีชัย
พฤหัสบดี
28 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
29 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
30 ม.ค.
อาทิตย์
31 ม.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
01 ก.พ.
อังคาร
02 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
03 ก.พ.
พฤหัสบดี
04 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
05 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
06 ก.พ.
อาทิตย์
07 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
08 ก.พ.
อังคาร
09 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
10 ก.พ.
พฤหัสบดี
11 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
12 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
13 ก.พ.
อาทิตย์
14 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
15 ก.พ.
อังคาร
16 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
17 ก.พ.
พฤหัสบดี
18 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
19 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
20 ก.พ.
อาทิตย์
21 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
22 ก.พ.
อังคาร
23 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
24 ก.พ.
พฤหัสบดี
25 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
26 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
27 ก.พ.
อาทิตย์
28 ก.พ.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
01 มี.ค.
อังคาร
02 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
03 มี.ค.
พฤหัสบดี
04 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
05 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
06 มี.ค.
อาทิตย์
07 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
08 มี.ค.
อังคาร
09 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
10 มี.ค.
พฤหัสบดี
11 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
12 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
13 มี.ค.
อาทิตย์
14 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
15 มี.ค.
อังคาร
16 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
17 มี.ค.
พฤหัสบดี
18 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
19 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
20 มี.ค.
อาทิตย์
21 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
22 มี.ค.
อังคาร
23 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
พุธ
24 มี.ค.
พฤหัสบดี
25 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศุกร์
26 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
เสาร์
27 มี.ค.
อาทิตย์
28 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
จันทร์
29 มี.ค.
อังคาร
30 มี.ค.
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู