พญ. สุกฤตา พิบูลภาณุวัธน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
จิตเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. สุกฤตา พิบูลภาณุวัธน
ศุกร์
30 ก.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
31 ก.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
04 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
06 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
07 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
11 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
13 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
14 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
18 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
20 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
21 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
25 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
27 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
28 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
อังคาร
31 ส.ค.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
01 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
03 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
04 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
อังคาร
07 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
08 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
10 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
11 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
อังคาร
14 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
15 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
17 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
18 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
อังคาร
21 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
22 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
ศุกร์
24 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
เสาร์
25 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
อังคาร
28 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)
พุธ
29 ก.ย.
Special Unit (แผนกคลินิกเฉพาะโรค)