นพ. สุคณิศ ฉ่ำชื่น

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
Hip Preservation Surgery, University Clinic of Bern Switzerland, Switzerland
BBBB
Orthopaedic Trauma, Charite University Medicine Berlin, Germany
Loading

Loading Schedule..