นพ. สุคณิศ ฉ่ำชื่น

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
Hip Preservation Surgery University Clinic of Bern Switzerland, Switzerland
BBBB
Orthopaedic Trauma Charite University Medicine Berlin, Germany
Loading

Loading Schedule..

นพ. สุคณิศ ฉ่ำชื่น