นพ. สุดสยาม มานุวงศ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
วิสัญญีวิทยา, Thai Medical Council
BBBB
Ambulatory and Transplant Anesthesiology, Vancouver General Hospital University of British Columbia, Canada
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Fellowship of Ultrasound guided Regional Anesthesiology, Bochum University Hospital, เยอรมนี

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719