พญ. สุดารัตน์ ตันสุภสวัสดิกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, สถาบันโรคทรวงอก
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. สุดารัตน์ ตันสุภสวัสดิกุล
อังคาร
15 มิ.ย.
Cardiac Center
พุธ
16 มิ.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
17 มิ.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
18 มิ.ย.
Cardiac Center
เสาร์
19 มิ.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
20 มิ.ย.
จันทร์
21 มิ.ย.
อังคาร
22 มิ.ย.
Cardiac Center
พุธ
23 มิ.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
24 มิ.ย.
Cardiac Center
ศุกร์
25 มิ.ย.
Cardiac Center
เสาร์
26 มิ.ย.
Cardiac Center
อาทิตย์
27 มิ.ย.
จันทร์
28 มิ.ย.
อังคาร
29 มิ.ย.
Cardiac Center
พุธ
30 มิ.ย.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
01 ก.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
02 ก.ค.
Cardiac Center
เสาร์
03 ก.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
04 ก.ค.
จันทร์
05 ก.ค.
อังคาร
06 ก.ค.
Cardiac Center
พุธ
07 ก.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
08 ก.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
09 ก.ค.
Cardiac Center
เสาร์
10 ก.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
11 ก.ค.
จันทร์
12 ก.ค.
อังคาร
13 ก.ค.
Cardiac Center
พุธ
14 ก.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
15 ก.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
16 ก.ค.
Cardiac Center
เสาร์
17 ก.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
18 ก.ค.
จันทร์
19 ก.ค.
อังคาร
20 ก.ค.
Cardiac Center
พุธ
21 ก.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
22 ก.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
23 ก.ค.
Cardiac Center
เสาร์
24 ก.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
25 ก.ค.
จันทร์
26 ก.ค.
อังคาร
27 ก.ค.
Cardiac Center
พุธ
28 ก.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Cardiac Center
เสาร์
31 ก.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
อังคาร
03 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
04 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
07 ส.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
อังคาร
10 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
11 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
14 ส.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
อังคาร
17 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
18 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
21 ส.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
อังคาร
24 ส.ค.
Cardiac Center
พุธ
25 ส.ค.
Cardiac Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Cardiac Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Cardiac Center
เสาร์
28 ส.ค.
Cardiac Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.