พญ. สุดารัตน์ แสงปิ่น

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Internal Medicine โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
แพทย์เวชศาสตร์การบิน รุ่นที่ 30 กองทัพอากาศ
Loading

Loading Schedule..