รศ. ทพญ. สุชยา ดำรงค์ศรี

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy in Oral Biology The University of North Carolina at Chapel Hill, United States
BBBB
Master of Science in Oral Radiology The University of North Carolina at Chapel Hill, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล The American Board of Oral and Maxillofacial Radiology, United States
Loading

Loading Schedule..