พญ. สุชารัฐ วรุตตมะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Visiting Fellowship in Cardiovascular Imaging, Stanford University, United States
BBBB
Three-Month Visiting Fellowship in Cardiovascular MRI and CT, Northwestern University, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
The 9th IDKD Intensive Course : Diseases of the Abdomen and Pelvis, EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medicine Education, จีน
BBBB
The 11th Congress of Asian Society of Cardiovascular Imaging (ASCI2017), ASCI (Asian Society of Cardiovascular Imaging), ญี่ปุ่น
สาขาที่สนใจพิเศษ
การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (หัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่)
Loading

Loading Schedule..