พญ. สุชารัฐ วรุตตมะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
The 9th IDKD Intensive Course : Diseases of the Abdomen and Pelvis, EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medicine Education, จีน
BBBB
The 11th Congress of Asian Society of Cardiovascular Imaging (ASCI2017), ASCI (Asian Society of Cardiovascular Imaging), ญี่ปุ่น

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719