พญ. สุชารัฐ วรุตตมะ

เวชศาสตร์ครอบครัว, รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (หัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Visiting Fellowship in Cardiovascular Imaging Stanford University, United States
BBBB
Three-Month Visiting Fellowship in Cardiovascular MRI and CT Northwestern University, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
The 9th IDKD Intensive Course : Diseases of the Abdomen and Pelvis EACCME (European Accreditation Council for Continuing Medicine Education, จีน
BBBB
The 11th Congress of Asian Society of Cardiovascular Imaging (ASCI2017) ASCI (Asian Society of Cardiovascular Imaging), ญี่ปุ่น
Loading

Loading Schedule..