พญ. สุชารัฐ วรุตตมะ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
การตรวจหัวใจทางด้านรังสีวิทยา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
CT 320 Slice Aquillion One, ไทย
BBBB
Basic MRI & Contrast Media, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719