นพ. สรศักดิ์ เวชมามณเฑียร

แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลเล็กและการฉีดยาเข้าโพรงกระดูกสันหลังและข้อเชิงกรานเพือระงับการปวดและวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ฉีดยาเข้าโพรงกระดูกสันหลัง ข้อเชิงกราน ระงับปวด
ผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก
หมอนรองกระดูกทับเส้น
หมอนรองกระดูกปลิ้นทับเส้นประสาท
ปวดร้าวลงขา
กระดูกคอเสื่อมทับเส้น
โพรงประสาทตีบแคบ
ปวดหลัง
ปวดคอ
กระดูกสันหลังเคลื่อน
ผ่าตัดกระดูกคอ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Loading

Loading Schedule..

นพ. สรศักดิ์ เวชมามณเฑียร