ทพญ. สรพรรณ สมุทรโคจร

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมจัดฟัน
การจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้า
การจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใส
อุปกรณ์ในช่องปากเพื่อรักษาอาการนอนกรน
การจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็ก
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Dentistry Case Western Reserve University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน American Board of Orthodontics (2015-2025), United States
BBBB
Craniofacial, Surgical and Special Needs Orthodontics Case Western Reserve University, United States
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. สรพรรณ สมุทรโคจร