ทพญ. สรพรรณ สมุทรโคจร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Dentistry, Case Western Reserve University, United States
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
ทันตกรรมจัดฟัน, American Board of Orthodontics (2015-2025), United States
BBBB
Craniofacial, Surgical and Special Needs Orthodontics, Case Western Reserve University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟันการจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรและใบหน้าการจัดฟันด้วยเครื่องมือถอดได้แบบใสอุปกรณ์ในช่องปากเพื่อรักษาอาการนอนกรนการจัดฟันเชิงป้องปรามในเด็ก
Loading

Loading Schedule..