พญ. โสภิตา นาวารัตน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
รังสีร่วมรักษาของลำตัว
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
รังสีร่วมรักษาของลำตัว, แพทยสภา
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..