นพ. ทรงพล มาลากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Writing and Publishing Scientific Article, The University of Texas, สหรัฐอเมริกา
BBBB
The ECFMG Certified, Education Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), สหรัฐอเมริกา
BBBB
F.A.C.S, American College of Surgeons, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

นพ. ทรงพล มาลากร