ผศ.(พิเศษ) นพ. ทรงพล มาลากร

ศัลยศาสตร์
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลตำรวจ
BBBB
Advanced Colon and Rectal Surgical Oncology Fellowship The University of Texas, MD Anderson Cancer Center, United States
BBBB
Visiting Research Scholar in Colon and Rectal Surgical Oncology MD Anderson Cancer Center, United States

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Writing and Publishing Scientific Article The University of Texas, สหรัฐอเมริกา
BBBB
The ECFMG Certified Education Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), สหรัฐอเมริกา
BBBB
F.A.C.S American College of Surgeons, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..