นพ. ทรงพล มาลากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลตำรวจ
BBBB
Advanced Colon and Rectal Surgical Oncology Fellowship, The University of Texas, MD Anderson Cancer Center, United States
BBBB
Visiting Research Scholar in Colon and Rectal Surgical Oncology, MD Anderson Cancer Center, United States
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Writing and Publishing Scientific Article, The University of Texas, สหรัฐอเมริกา
BBBB
The ECFMG Certified, Education Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG), สหรัฐอเมริกา
BBBB
F.A.C.S, American College of Surgeons, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..