นพ. ศรชัย หิรัญนิรมล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชบำบัดวิกฤต, Brown University, United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ, Brown University, United States
BBBB
อายุรศาสตร์, Cleveland Clinic Florida, United States
Loading

Loading Schedule..