พญ. โสมสราญ วัฒนะโชติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Chiba University, ญี่ปุ่น
BBBB
จักษุวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

นัดหมายแพทย์

พญ. โสมสราญ วัฒนะโชติ
พฤหัสบดี
29 ก.ค.
Eye Center
ศุกร์
30 ก.ค.
Eye Center
เสาร์
31 ก.ค.
Eye Center
อาทิตย์
01 ส.ค.
จันทร์
02 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
03 ส.ค.
Eye Center
พุธ
04 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
05 ส.ค.
Eye Center
ศุกร์
06 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
07 ส.ค.
Eye Center
อาทิตย์
08 ส.ค.
จันทร์
09 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
10 ส.ค.
Eye Center
พุธ
11 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
12 ส.ค.
Eye Center
ศุกร์
13 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
14 ส.ค.
Eye Center
อาทิตย์
15 ส.ค.
จันทร์
16 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
17 ส.ค.
Eye Center
พุธ
18 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
19 ส.ค.
Eye Center
ศุกร์
20 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
21 ส.ค.
Eye Center
อาทิตย์
22 ส.ค.
จันทร์
23 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
24 ส.ค.
Eye Center
พุธ
25 ส.ค.
Eye Center
พฤหัสบดี
26 ส.ค.
Eye Center
ศุกร์
27 ส.ค.
Eye Center
เสาร์
28 ส.ค.
Eye Center
อาทิตย์
29 ส.ค.
จันทร์
30 ส.ค.
Eye Center
อังคาร
31 ส.ค.
Eye Center
พุธ
01 ก.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
02 ก.ย.
Eye Center
ศุกร์
03 ก.ย.
Eye Center
เสาร์
04 ก.ย.
Eye Center
อาทิตย์
05 ก.ย.
จันทร์
06 ก.ย.
Eye Center
อังคาร
07 ก.ย.
Eye Center
พุธ
08 ก.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
09 ก.ย.
Eye Center
ศุกร์
10 ก.ย.
Eye Center
เสาร์
11 ก.ย.
Eye Center
อาทิตย์
12 ก.ย.
จันทร์
13 ก.ย.
Eye Center
อังคาร
14 ก.ย.
Eye Center
พุธ
15 ก.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
16 ก.ย.
Eye Center
ศุกร์
17 ก.ย.
Eye Center
เสาร์
18 ก.ย.
Eye Center
อาทิตย์
19 ก.ย.
จันทร์
20 ก.ย.
Eye Center
อังคาร
21 ก.ย.
Eye Center
พุธ
22 ก.ย.
Eye Center
พฤหัสบดี
23 ก.ย.
Eye Center
ศุกร์
24 ก.ย.
Eye Center
เสาร์
25 ก.ย.
Eye Center
อาทิตย์
26 ก.ย.
จันทร์
27 ก.ย.
Eye Center
อังคาร
28 ก.ย.
Eye Center
พุธ
29 ก.ย.
Eye Center