นพ. สมสิทธิ์ ตันเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Transplant Hepatology, Austin Hospital University of Melbourne, Australia
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดส่องกล้องศัลยกรรมตับ และทางเดินน้ำดีศัลยกรรม - ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหารศัลยกรรมเปลี่ยนตับ
Loading

Loading Schedule..