นพ. สมสิทธิ์ ตันเจริญ

ศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การผ่าตัดส่องกล้อง
ศัลยกรรมตับ และทางเดินน้ำดี
ศัลยกรรม - ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
ศัลยกรรมเปลี่ยนตับ
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Transplant Hepatology Austin Hospital University of Melbourne, Australia
Loading

Loading Schedule..

นพ. สมสิทธิ์ ตันเจริญ