นพ. สมสิทธิ์ ตันเจริญ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ศัลยศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Transplant Hepatology, Austin Hospital University of Melbourne, Australia
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดส่องกล้อง
ศัลยกรรมตับ และทางเดินน้ำดี
ศัลยกรรม - ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร
ศัลยกรรมเปลี่ยนตับ