นพ. สมพล เพิ่มพงศ์โกศล

ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy Osaka University, Japan
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Baylor College of medicine Baylor College of medicine, United States
BBBB
Research Fellowship in Urology The Johns Hopkins University, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. สมพล เพิ่มพงศ์โกศล