ทพ. สมโภช อังคณาวิริยารักษ์

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
การออกแบบและการผลิตฟันปลอมด้วยระบบดิจิตัล
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science (Prosthodontics) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Advanced Education in Esthetic Dentistry (Fellowship) Tufts University School of Dental Medicine (Boston), United States
Loading

Loading Schedule..